NIGHT RACE 2016

Kittelfjäll Night Race - 111 åk, 11 timmar, all mountain!

 

Kittelfjäll Night Race 2016 - All mountain

Inför 2016 så kommer vi att utöka tävlingen från att endast köras i pisten Nationella till att även innefatta två till tre offpiståk samt en upplyst park.

Det allra första Night Race genomfördes 27-28 februari 2015. Fem tappra lag ställde upp och vinnande laget "Göjda från Pitstan" vann. Night Race är en lagtävling. Två personer kör tillsammans och löser av med två andra i laget. Varje lag har 4-6 deltagare. Laget planerar avlösning, vila och strategi för avlösning mellan deltagarna. Det lag som först registrerar 111 åk under 11 timmar vinner!

Max 12 lag tävlar

 

Ansök om att få delta med ert lag genom att fylla i anmälningsformuläret nedan. Antalet lag är begränsat till tolv för att skapa bästa möjliga upplevelse och säkerhet.

 

Deltagarna ska vara i god fysisk form och ha stor vana av svarta nedfarter eller tuffare utmaningar.

 

OBS. Fyra lag är redan anmälda.

 

Anmälningsavgift: 2400kr/lag och då ingår galamiddag för 6 personer samt entré till nattklubb.

 

Anmälningsformulär - Kittelfjäll Night Race 27-28/2

 
4 deltagare
6 deltagare
 
 
 
 
 

Tävlingsfakta

Preliminärt program

Fredag 27/2

08-15:00 deltagarregistrering i skidboden hos Skiers Kittelfjäll.

16:00 Åkarmöte i bakfickan på Hotellet.

18:00 Besiktning av utrustning (hjälm, goggles och skidor) vid hotelliften.

20:00 Start från Hotelliften. Lottning av startordning. .

23:00-23:30 Nationella pistas. Åkare kör alternativ pist med kraftiga pannlampor.

Lördag 28/2

04:00-04:30 Nationella pistas. Åkare kör alternativ pist med kraftiga pannlampor.

07:00 Tävlingen avslutas. Lagens totala antal åk sammanställs.

20:00 Galamiddag, filmvisning och prisutdelning på Hotell Kittelfjäll.

23:00 DJ i nattklubben och ”Fuldans-SM"

 

Tävlingsbeskrivning

Varje lag består av 4 till 6 deltagare. I banan kan max fyra åkare från varje lag köra samtidigt i tävlingsområdet. Är man sex deltagare, så är ett par och vilar utanför tävlingsområdet och är redo för avlösning. Det lag som först genomför 111 åk under tävlingen vinner. Dock kör alla åkare tills tiden gått ut. Tävlingen består av max 12st lag med 4-6 deltagare i varje lag. Lagen får givetvis ha en egen servicepersonal för vallning, energi mm.

Banan innehåller endast ett fåtal pliktportar för att dämpa fart och därmed minska risk för avåkningar. Tävlingen är tänkt att genomföras med breda offpistskidor och vanliga skidkläder, dispens kan ske om ansökan skickas in innan tävlingen. Fartdräkter och tävlingsskidor är inte välkomna.

 

 

Regler

  • Varje lag har minst två och max fyra åkare i banan och tävlingsområdet.
  • Alla lag fullföljer tiden ut med 11 timmar.
  • Om inget lag har lyckats åka 111 åk vinner det lag som registrerar det högsta antalet åk. Om flera lag har samma antal avgör det sista åkets tidigaste registrerade tidpunkt.
  • Vid omkörning av andra deltagare håller åkare med högre fart till vänster och gör ett ljudligt tillkännagivande vid omkörning för att undvika kollision. Missbrukas detta kan laget straffas 1. Avdrag av antal genomförda åk. 2. Diskning. Detta beroende på allvarlighetsgrad.
  • Varje lag har rätt att lämna in en protest på ett domslut. En representant från varje lag deltar i en snabb granskning och jurybeslut som blir det slutgiltiga domslutet.
  • Obligatorisk utrustning är hjälm och goggles.
  • Fartdräkt eller annan luftmotståndsminskande dräkt är ej tillåtet = vanliga skidkläder ska användas.
  • Snowboard, alpina skidor, telemark och monoski är alla tillåtna. Dock ska skidor ha en minimum bredd vid skidmitt på 100mm = dvs offpist skidor. Dispens är möjlig om ansökan sker i god tid innan tävling.
  • Vid avlösning till utvilade åkare, sker en snabb besiktning av skidor och skyddsutrustning.

COPYRIGHT © | ALL RIGHTS RESERVED

Kontakta oss!

0940-810 20

info@skierskittelfjall.se